Příběhy bezpráví - Měsíc filmu na školách

12.11.2019 | Projekty | Autor: Zdenka Bártová
www.rokrevoluce.cz
www.rokrevoluce.cz

Měsíc filmů na školách přinesl netradiční pohled na události roku 1989.

Letošní ročník listopadového Měsíce filmů na školách představil revoluční rok pohledem youtuberky, která všechny účastníky provedla nejdůležitějšími okamžiky roku 1989. První díl nazvaný „Palachův týden“ nám připomněl invazi vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 a následný čin Jana Palacha, na který veřejnost nezapomněla ani po 20 letech. Zhlédli jsme krátký dokument o Václavu Havlovi, jeho disidentství, zatčení a propuštění po nátlaku veřejnosti. Přečetli jsme si dokument Několik vět upozorňující na základní principy občanské společnosti, které komunistický režim přehlížel.  Závěrečné díly byly věnovány listopadovým událostem od pádu berlínské zdi po sametovou revoluci v Československu.