Přednáška SONS

12.5.2009 | Školní akce | Autor: Pavla Sedláčková, třída Z2 |
Přednáška SONS
Přednáška SONS

Ve čtvrtek 23.4.2009, měla třída Z2 přednášku od blanenské organizace SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých).

Jakmile přednášející vešli do třídy, všem mým spolužákům se ihned zalíbil vodicí pes nevidomých. Byl opravdu krásný a roztomilý. Každý den doprovází svoji paní na procházky nebo třeba na nákup. Prostě všude, kde je třeba.

Když zazvonilo na hodinu všichni jsme usedli do lavic a přednáška mohla začít. Celou přednášku vedla nevidomá žena, která dříve chodila do školy jako my, naučila se číst, psát, počítat, ale časem přišla ze zdravotních důvodů o svůj zrak a proto se musela začít učit všechno od začátku. Musela se naučit slepecké písmo tzv. Braillovo slepecké písmo, které je již dlouhou dobu symbolem gramotnosti nevidomých.

Jednou z pomůcek, které nám byly představeny, je colortest, který zjistí jakou barvu oblečení mají, aby si např. nevzali jednu ponožku bílou a jednu černou. Hladinka, tak se jmenuje další pomůcka, která nevidomým usnadňuje život, zavěsí se na sklenici či hrnek a jakmile je nádoba plná, tak se rozezní zvuk, který nevidomého varuje, že hladina tekutiny se blíží okraji nádoby. Dále jsme měli možnost vidět mluvící hodinky, speciální mobilní telefon, hry, časopisy, speciální peněženku s přihrádkami, druhy slepeckých holí, umělohmotnou kartu pro rozeznání hodnoty bankovek a mnoho dalšího.

A nyní jedna rada za všechny - pokud uvidíme nevidomého člověka a budeme mu chtít pomoci, např. přejít silnici, vždy bychom se nejprve měli zeptat, jestli vůbec potřebuje pomoc. Pokud se vyjádří kladně, tak se nevidomý uchopí člověka vidícího (většinou za paži či rameno) a člověk, který vidí vždy musí jít první a nevidomý za ním, protože tak nabývá pocitu jistoty.

Existuje dobrovolná pomoc lidem se zrakovým postižením. Jak už jsem napsala je to dobrovolná činnost každého člověka bez ohledu na vzdělání, rasu či záliby. Musí být starší 15-ti let. Dobrovolník může spolupracovat s celou organizací nebo pouze s jedním klientem - doprovází ho na kulturních akcích (koncerty, výstavy), realizují společně výlety, posezení v kavárně, společné čtení knihy, časopisu, doprovod na různá místa (úřady, obchody).

Přednáška se mi velice líbila. Odnesla jsem si spoustu nových informací, které jsem dosud neznala.

Fotogalerie

12.5.2009 | Autor: Pavla Sedláčková, třída Z2  |