Přednáška o zdravotnických pomůckách

7.7.2009 | Školní akce | Autor: Studenti třídy Z2 |
Přednáška o zdravotnických pomůckách
Přednáška o zdravotnických pomůckách

V úterý, 23. 6. 2009, se na naší škole uskutečnila přednáška pro druhý ročník oboru Zdravotnický asistent od firmy SARSTEDT, která je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů pomůcek pro zdravotnická zařízení.

Celou přednášku vedla Mgr. Zdeňka Vahalová, která nám postupně vysvětlila vše, co souvisí s odběrovými systémy firmy SARSTEDT. Dozvěděli jsme se nejen výhody, ale i nevýhody výše uvedeného odběrového systému, měli jsme možnost vidět celé spektrum používaných zkumavek, připomněli jsme ji správný postup při odběru venózní i kapilární krve, každý z nás měl možnost vyzkoušet si odběr krve na simulátoru. Dalším bodem byly nejčastější chyby, které jsou důvodem znehodnocení odebraného biologického materiálu - pochopili jsme, že smyslem není pouhý odběr materiálu, ale zejména dodržení postupu, protože v opačném případě můžeme ohrozit nejen sebe, ale také klienta, u něhož odběr provádíme. Opomenut nezůstal ani transport biologického materiálu do laboratoří, ke kterému se taktéž váže několik důležitých opatření.

Jsme velmi rádi, že jsme měli možnost zúčastnit se přednášky od odborníka přímo z firmy, která se zabývá odběrovými systémy.

Fotogalerie

7.7.2009 | Autor: Studenti třídy Z2  |