Olympiáda z němčiny - 3. místo v okresním kole

1.3.2024 | Soutěže | Autor: Soňa Vojáčková | 10×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Na blanenském SVČ se dne 21. února 2024 konalo okresní kolo Olympiády z němčiny, kterého se úspěšně zúčastnily studentky z OA a SZŠ Blansko. Konverzační soutěže v cizím jazyku přináší žákům možnost prohloubit své znalosti a dovednosti, ale také porovnat svoje výkony se žáky jiných škol.

V ročníku 2023-24 naši školu reprezentovaly dvě talentované dívky - Michaela Jurná z E3 a Johana Minaříková z E2, které úspěšně postoupily ze školního kola. Jejich pečlivá příprava a nadšení pro německý jazyk se rozhodně vyplatily. 

V okresním kole dokázala Johanka zaujmout porotu a obsadila skvělé 3. místo, Míša se umístila na 6. místě. Tento výsledek svědčí nejen o jejich nadání na jazyky, ale také o schopnosti úspěšné sebeprezentace. 

Olympiáda z němčiny není jen o soutěžení, ale také o obohacení těch, kteří se účastní. Díky ní získávají možnost poznat nové lidi, setkat se s podobně smýšlejícími vrstevníky a ponořit do jazyka a kultury zemí, kde se němčinou mluví. 

Oběma našim soutěžícím gratulujeme! Doufáme, že se nám podaří i nadále podporovat a rozvíjet zájem našich žáků o cizí jazyky a kultury a že budeme mít příležitost oslavovat další úspěchy.