OČMU 2023

22.12.2023 | Projekty | Autor: Eva Tichá |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

I letos na naší škole v předvánočním období dne 21. 12. 2023 proběhl projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí, zkráceně OČMU.

Na škole jsme přivítali přednášející z Integrovaného záchranného systému JMK a to konkrétně z hasičského záchranného sboru HZS JMK Blansko, Policie ČR územního odboru Blansko, zdravotnického záchranáře ze ZZS JMK Blansko a za Oblastní charitu Blansko nás navštívil opět i Mgr. Doležel.

Prezentované přednášky byly velmi zajímavé a aktuální k současné situaci. Za HZS JMK se jednalo o přednášky z požární prevence, příčin požárů, black outu, evakuace či chování při úniku chemické látky, dále činnost HZS JMK při tornádu a lesních požárech. Za Policii ČR měli žáci možnost zhodnotit cvičení IZS, které proběhlo na naší škole v jarním termínu. Za ZZS JMK se náš dlouholetý kolega Vít Balák věnoval žákům nejen v rámci přednášek o poskytování první pomoci, ale dopomáhal i našim žákům z vyšších ročníků oboru praktická sestra při praktických ukázkách první pomoci. Tyto prezentace vhodně doplnil Mgr. Doležel přednáškou o činnosti charity při mimořádných událostech.

Projektový den OČMU je v současné době, kdy nevíme, co nás může potkat, ať se to týká klimatických změn, či chování lidí, velmi aktuální.

Velmi si vážíme spolupráce s IZS a děkujeme přednášejícím za skvělou prezentaci práce IZS za mimořádných událostí.