Ochrana člověka za mimořádných událostí 2019

16.12.2019 | Školní akce | Autor: Mgr. Lukáš Vladík | 43×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V pondělí 16. prosince absolvovali noví i již znalí žáci naší školy tradiční projekt OČMU.

Na několika stanovištích po celém prostoru školy se žáci tentokrát mohli seznámit se zásadami první pomoci, správného jednání v kritických situacích, se způsoby prevence požáru či činností policie nebo armády při ochraně před nebezpečím.

Do přednáškového cyklu se opět zapojili zástupci Hasičského záchranného sboru JMK, kteří seznámili žáky prvních až čtvrtých ročníků s různorodými tématy od podpory člověka (tísňové linky) přes prevenci požáru až po blackout, kterého se dospívající generace bojí ze všechno nejvíc. Zástupci Policie ČR zase žákům představili návod, jak se zachovat, pokud se setkají s aktivním střelcem nebo výbušninou. Zástupci Armády ČR pak zase přiblížili činnosti armády během obrany státu či výpomoci během katastrof.

Od katastrofických scénářů odběhla přednáška o Charitě Blansko, která nabízí psychosociální i občanskou pomoc. Přednášky doplnily i odborné vyučující Mgr. Eva Paseková a Mgr. Kamila Keprtová, které žákům vysvětlily zásady poskytnutí první pomoci. Ty si pak žáci aktivně vyzkoušeli v tělocvičně, kde se setkali se situací vyžadující resuscitaci, fixování zlomeniny či přenos zraněného. Rovněž měli možnost nahlédnout do skutečného vozu záchranné služby s plným vybavením, který se podařilo zajistit díky ochotě, námaze a píli žáka třídy Z4 Františka Mičánka.

OČMU 2019 opět nabídlo každému něco a snad všichni odešli s nadějí, že budou vědět, jak se v krizových situacích zachovat a neztratit hlavu.