Obhajoby seminárních prací Z3

2.2.2020 | Ukázky prací žáků | Autor: Kateřina Staňková | 11×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Ve čtvrtek 30. ledna proběhly první obhajoby seminárních prací třídy Z3.

Na začátku zazněla povzbuzující slova paní zástupkyně a řídící učitelky řídící praktické vyučování studijního oboru ZA. Poté žáci obhajovali seminární práce, které se věnovaly péči o vybrané pacienty hospitalizované v nemocnicích Blansko a Boskovice. Témata ošetřovatelských kazuistik byla pestrá, zazněly zde např. proktokolitida, artritida, fraktura ramének kosti stydké, biliární kolika, CHOPN, demence, diabetes a další.

Žáci byli hodnoceni nejen vyučujícími, ale i volili 3 nejlepší kazuistiky. Na prvním místě se umístila Adéla Vymazalová, na 2. místě Michaela Švecová a 3. místo obsadila Denisa Podaná.

Všichni byli za svoji prezentaci odměněni potleskem a 3 nejlepší si odnesli sladkou odměnu.

Všem účastníkům patří poděkování za zdařilé výkony a oceněním gratulace.

Fotogalerie

2.2.2020 | Autor: Kateřina Staňková  | 11×