Obhajoby seminárních prací Z3

28.1.2021 | Ukázky prací žáků | Autor: Mgr. Kamila Keprtová | 27×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

První obhajoby seminárních prací žákyň Z3 a hned netradičně!

Den před pololetními prázdninami žákyně třídy Z3 oboru Zdravotnický asistent prožily spolu s vyučujícími odborné praxe, panem ředitelem a paní zástupkyní u svých počítačů, notebooků či mobilních telefonů. 28. 1. 2021 totiž proběhly jejich první obhajoby seminárních prací z předmětu Ošetřování nemocných a historicky poprvé v on-line podobě. Účastnice se přihlásily přes komunikační kanál Teams a postupně prezentovaly svoje práce. Úvodem všechny pozdravili a poděkovali za jejich práci na odborné praxi v nemocnicích Blansko a Boskovice pan ředitel Ing. Petr Bouda a paní zástupkyně Mgr. Soňa Vojáčková. Také učitelky odborných předmětů jim popřály hodně úspěchů v obhajobách. 

Posluchači mohli vyslechnout kazuistiky nemocných např. s plicní embolií, zlomeninami kostí, nádorovým onemocněním srdce, plic, mozku či krve, metabolickými chorobami a mnoho dalších. Celá on-line akce se zdařila, nebyla narušena vážnými technickými problémy. Prezentace žákyň byly velice pěkné. Další obhajoby seminárních prací snad proběhnou prezenčně ve škole, za standardních podmínek. 

Už teď se na ně a naše žáky těšíme!