Obhajoby seminárních prací třídy Z4

19.12.2020 | Informační sdělení | Autor: Mgr. Ivana Kuncová |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Ve středu 16. 12. 2020 se konaly obhajoby seminárních prací čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent.

Zahájení proběhlo v osm hodin, kdy zazněla motivující slova nejen od ředitele školy a jeho zástupkyně, ale také od třídní učitelky Mgr. Kateřiny Staňkové nebo vedoucí učitelky odborné praxe Mgr. Evy Tiché.  

Všichni žáci předstupovali s prezentací dle předem stanoveného seznamu. Témata ošetřovatelských kazuistik byla velmi rozmanitá. V průběhu dne jsme se oborově posouvali od zlomenin přes záněty žlučníku, hypertenzi nebo nádorová onemocnění až například k jícnovým varixům. Každá prezentace byla zaslouženě odměněna potleskem.  

Všem žákům čtvrtých ročníků děkujeme a přejeme pevné nervy při přípravě na „zkoušku dospělosti“.