Obhajoby seminárních prací třídy Z3

21.6.2021 | Školní akce | Autor: Mgr. Kamila Keprtová | 10×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Dne 18. 6. 2021 žákyně třídy Z3 oboru zdravotnický asistent obhajovaly svoje seminární práce z předmětu ošetřování nemocných.

V pořadí druhé, ale první „naživo“ ve škole. Svoje první obhajoby totiž zvládly perfektně on-line během distanční výuky. Mezi kazuistikami zazněly diagnózy jako např. karcinom ovaria, plic, ateroskleróza, diabetes mellitus II. typu, zlomeniny či zánětlivá onemocnění. O milé a chutné pohoštění, které děvčatům dodalo energii, se postarala paní učitelka Vašková. 

Děkujeme děvčatům za zvládnutí - vlivem pandemie Covid-19 - výjimečného školního roku a těšíme se na ten příští. Blahopřejeme k vašim obhajobám! Vaše odborné učitelky.