MZ 2023 podzimní termín

12.8.2023 | Informační sdělení | Autor: Soňa Vojáčková
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Informace k podzimnímu termínu maturitních zkoušek 2023

DIDAKTICKÉ TESTY MZ2023P se budou konat na spádových školách - viz informace v pozvánce. 
Žáci, kteří se připravují na maturitní zkoušku, v průvodci od CERMATu naleznou přehledný souhrn nejdůležitějších informací o průběhu podzimního zkušebního období 2023. V průvodci je přesný časový rozvrh konání didaktických testů, termíny předání výsledků a vysvědčení v podzimním zkušebním období. Dále informace k aktuálně platným kritériím hodnocení, rady a doporučení, na co si u jednotlivých zkoušek dát pozor, nebo odkazy na užitečné materiály pro přípravu. Součástí průvodce jsou i informace týkající se podání žádosti o přezkum, pokud žáci u zkoušky v podzimním zkušebním období neuspějí.
https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/388-pruvodce-maturita-2023

ÚSTNÍ ZKOUŠKY MZ2023P se budou konat ve škole.
Termín: 13. září 2023

Praktická MZ pro obor PS se bude konat v nemocnici Boskovice.
Termín: 8. září 2023

Praktická zkouška z odborných předmětů (O4) a Písemná práce z ČJL a AJ se budou konat ve škole.
Termín: 8. září 2023