Literární soutěž zná své vítěze

7.2.2019 | Soutěže | Autor: Mgr. Lukáš Vladík |
Vítězky literární soutěže
Vítězky literární soutěže

V polovině listopadu vyhlásila předmětová komise Českého jazyka a literatury soutěž pro studenty v podobě vytvoření vlastní povídky. Zadání bylo ve formě obrázku, k němuž měli soutěžící vytvořit co nejzajímavější příběh. Nejlepší práce byly oceněny.

Zdánlivě volné zadání, snažící se co nejvíce oslovit bujnou fantazii žáků, možná některé trochu odradilo. Přesto se ale našlo dost odvážlivců, kteří se nebáli přijít s kůží na trh. Předmětová komise ČJL hodnotila zejména tato tři kritéria zaslaných příspěvků: originalita námětu, splnění zadání a stylistická vytříbenost. Ze zaslaných prací jsme vybrali 4 nejlepší a stanovili jejich pořadí takto:

  1. místo: Marie Hořavová, třída O3
  2. místo: Gabriela Vlachová, třída E2
  3. místo: Barbora Šebestová, třída O3 + Leona Mistrová, třída Z1

Všichni vítězové obdrželi poznámkový blok s motivem Malého prince, do něhož si mohou poznamenávat své další nápady a náměty. Pro inspiraci mohou zajít do blanenského Knihcentra a uplatnit tam slevové poukázky, které byly rovněž součástí ocenění. A nakonec všechny čekal malý soupis literárních soutěží na okrese Blansko a nejvýznamnějších literárních soutěží pro mladé autory, protože by nám zajisté udělalo radost, kdyby tato školní soutěž byla odrazovým můstkem pro další literární kariéru našich studentů.

Vítězné práce budou se svolením autorek zveřejněny na nástěnce u kabinetu 3.25

Ještě jednou všem děkujeme za účast!