Chcete podnikat? Studujte na Obchodní akademii v Blansku!

19.11.2019 | Projekty | Autor: Ing. Bc. Jolana Havlová
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

„Inspirací k podnikání“ je jednodenní výukový program v Jihomoravském inovačním centru v Brně, jehož se ve čtvrtek 21. 11. pod vedením Ing. Bc. Jolany Havlové zúčastní studenti 1. ročníku oboru Obchodní akademie.

Program je součástí projektu KaPoDaV (Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji), do kterého je OA a SZŠ Blansko zapojena. Jedná se o inspirativní blok s workshopovou částí pro žáky středních škol, zaměřený na představení principů podnikání. Prostřednictvím konkrétních příkladů a diskuse se žáci dozvědí, co podnikání představuje, a budou se moci rozhodnout, zda se stanou zaměstnancem, nebo podnikatelem. Součástí je i inspirativní příběh konkrétního podnikatele či startupu z prostředí Jihomoravského inovačního centra (JIC). Žáci si mj. vyzkouší metodu brainstormingu, kterou využijí k nalezení vlastního podnikatelského nápadu. Následně si v týmech tento nápad rozpracují pomocí praktického nástroje „LEAN CANVAS“ (tj. zjednodušený podnikatelský plán na pouhé 1 straně papíru). V závěru je čeká prezentace výsledků práce spolužákům a učiteli. 

Studenti O1 možná předčí očekávání a pracovníky JIC překvapí, neb s tajemným přítelem jménem Lean Canvas se nesetkají v Brně úplně poprvé. Tématem podnikání jsme se totiž intenzivně zabývali v posledních 12 hodinách ekonomiky. Každý žák O1 bude do prostor JIC vstupovat nejen s vlastním podnikatelským nápadem (tzv. „STARTUP“ v odborné terminologii), nýbrž i s konceptem svého vlastního prvního podnikatelského záměru právě na jedné straně A4, který se již ve výuce ekonomiky (z pohledu projektu předčasně) „narodil“.  

Za dřívějším zrozením podnikatelských záměrů stojí zejména: pobyt studentů v multimediálních učebnách s PC a online přístupem k právním předpisům a dalším informačním zdrojům, jejich pozorné naslouchání a vedení si poznámek z výkladu učitele, kreativita, spolupráce, konzultace a aktivita v hodinách i v rámci domácí přípravy. 

Přejeme budoucím podnikatelům a podnikavým zaměstnancům z naší školy šťastnou a úspěšnou (první) služební cestu, jakož i všechny cesty příští. 


Ing. Bc. Jolana Havlová 

vyučující ekonomiky a AJ 

garant programu Podnikavost a inspirace k podnikání 

v rámci projektu „KaPoDaV“ na OA a SZŠ v Blansku