Inovativní vzdělávání v němčině pro žáky: Projektwoche Deutsch

17.11.2023 | Projekty | Autor: Soňa Vojáčková | 10×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Deset žáků ze 2. a 3. ročníků oborů EL a OA se nedávno zapojilo do zajímavého vzdělávacího programu pod šablonou OP JAK, který byl zprostředkován díky Österreich Institut Brno (ÖI Brno).

S lektorkou němčiny dojíždějící přímo na školu, se žáci účastnili kurzu nazvaného "Projektwoche Deutsch" s rozsahem 30 hodin. Během kurzu měli žáci příležitost zdokonalit své dovednosti v konverzaci v němčině. Tato intenzivní zkušenost měla pozitivní dopad na rozvoj jejich jazykových schopností a posílila jejich sebedůvěru ve vyjadřování v cizím jazyce.

Pro žáky 3. ročníku měl kurz praktický přínos. Získané dovednosti v němčině využili při následujícím výjezdu s programem Erasmus do německých Drážďan. Během praxí měli možnost uplatnit své znalosti v reálném prostředí, což představovalo cennou příležitost pro praktické použití jazykových dovedností.

Celý projekt ukazuje, jak inovativní vzdělávání může obohacovat studentský život a připravovat je na budoucí mezinárodní výzvy.