Informace k přijímacímu řízení - aktualizováno

11.5.2020 | Informační sdělení | Autor: Petr Bouda
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021.

Termín zkoušky: 8. června 2020

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí. 

Jednotné zkušební schéma

 

Pozvánku na jednotnou přijímací zkoušku obdržíte v nejbližších dnech, nejpozději však do 25. května 2020.

Oproti běžným pravidlům může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. Dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut více času) a test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut více času).

Výsledky budou zveřejněny 16. června 2020 v 8:00 na veřejně přístupném místě ve škole a současně také na webu školy.

Termín pro odevzdání zápisového lístku je stanoven do 23. června 2020 (osobně ve škole, nebo k poštovní přepravě).

Na průběh jednotných přijímacích zkoušek se budou vztahovat pravidla ochrany zdraví na středních školách v průběhu přijímacích zkoušek. O konkrétních opatřeních vás budeme včas informovat.