Informace k prezenčnímu vzdělávání žáků

5.5.2020 | Informační sdělení | Autor: Petr Bouda |  3
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Zveřejňujeme tímto informace k prezenčnímu vzdělávání žáků 4. ročníků.

Od 11. 5. 2020 je žákům umožněna osobní účast na vzdělávacích aktivitách prezenční formou. Pro tuto účast vydává vedení školy školy „balíček“ opatření, která je nutné po dobu prezenčního vzdělávání dodržovat. 

Současně zveřejňujeme i rozvrh vzdělávacích aktivit pro žáky maturitních ročníků.

Děkujeme všem žákům za dodržování vyhlášených opatření.

Přílohy

Čestné prohlášení

Dokument PDF, 268 KB

Rozvrh vzdělávacích aktivit

Dokument PDF, 332 KB