I vyučující někdy musí projít školením

20.5.2022 | Exkurze | Autor: Mgr. Ivana Kuncová |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

A to ne jen tak ledajakým.

Školení bylo cíleno na první pomoc s praktickým nácvikem kardio-pulmonální resuscitace pod dohledem nejpovolanějších, tedy sester a lékařů z Multioborové intenzivní a resuscitační péče z boskovické nemocnice. Praktickou částí prošly jak sestry, tak odborné učitelky. Možnost vyzkoušet si KPR v rámci nemocničního lůžka pak měli i studenti, kteří byli aktuálně na oddělení přítomni. Samotná resuscitace probíhala na figuríně k tomuto účelu určené a za použití dalších pro nemocnici nezbytných pomůcek, např. ambuvaku.  

Děkujeme za příležitost a doufáme, že nutnost záchrany lidského života budeme potřebovat v praxi co nejméně.