Host ve výuce ruštiny 2. ročníku

10.3.2021 | Škola | Autor: Mgr. Markéta Poledníková, vyučující RJ
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Speciálního hosta přivítali ve své online hodině žáci 2. ročníku, kteří si jako svůj druhý cizí jazyk vybrali ruštinu.

V pondělí 8. března 2021 si pro ruštinářskou skupinu připravila několik zajímavých aktivit rodilá mluvčí a skvělá lektorka Taťána Savčenko. Taťána pochází z ruského města Rostov na Donu, ale nyní žije v Brně, kde působí v Ruském centru při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a také na Katedře ruského jazyka a literatury tamtéž. 

Žáci měli jedinečnou příležitost zaposlouchat se do krásného spisovného ruského jazyka a zkusit si online výuku zase trochu jinak. Tématem hodiny byla „orientace ve městě“. Toto téma nebylo žákům cizí, jelikož navazovalo na již probranou látku. Lektorka na toto nesnadné téma připravila opravdu pestrou a zábavnou hodinu a dokázala žáky zaujmout, o čemž svědčily virtuální zvednuté „ruce“ v Teams. Žáci si za svou aktivitu během hodiny zasloužili upřímnou pochvalu nejen od lektorky, ale také od své učitelky.

Hodina byla dokonale promyšlená. Žáci si procvičili jak pasivní dovednosti (čtení, poslech), tak i ty aktivní (mluvení). Na začátku hodiny si zopakovali názvy budov prostřednictvím interaktivní hry Kahoot, poté si osvojili adverbia a verba sloužící pro popis směru nebo cesty a ve dvojicích pracovali s dialogy, v nichž si mohli tuto slovní zásobu vyzkoušet v praxi. Kromě toho si zopakovali zdvořilostní fráze, které jsou užitečné nejen tehdy, kdy se chceme někoho zeptat na cestu. Dále měli žáci za úkol sledovat video o městě Krasnojarsk a následně odpovědět na zadané otázky. Na konci hodiny si ještě poslechli píseň o pohádkovém městě, o městě snů.

Lekce byla velmi příjemná a motivující a já doufám, že si podobnou událost ještě zopakujeme. Myslím si, že i během distanční výuky se nám podařilo realizovat zajímavé setkání a že jsme si všichni (včetně mě jako vyučující) školu hrou náležitě užili.