Hodnocení žáků za 2. pololetí + další informace

29.4.2020 | Informační sdělení | Autor: Petr Bouda |  1
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Informuji tímto všechny žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení na naší škole na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020.

V tomto materiálu jsou uveřejněné také některé termíny, které budou platné, pokud by nenastala žádná další změna a pokračovalo se podle plánovaného harmonogramu.

Na základě vývoje současné situace to vypadá, že se se žáky 1. až 3. ročníků v tomto školním roce již neuvidíme. Tedy kromě vyzvednutí vysvědčení a úklidu šatních skříněk.

Dále prosím žáky 2. ročníků oborů OA a EL, aby si pročetli informaci, která se týká předmětu Praxe. Další konkrétní pokyny obdržíte v první polovině května.

Také žáci 3. ročníku oboru ZA přijdou o souvislou měsíční praxi. O způsobu náhrady zatím není rozhodnuto, stále řeším a s největší pravděpodobností dojde k alespoň částečné náhradě ve 4. ročníku.

Pro žáky 4. ročníků ještě doplním informaci, že máme pro vás připravený rozvrh, který by měl začít platit od 11. 5. 2020. Zatím ho ale ještě neobdržíte. Stále totiž čekáme na vydání bezpečnostních a hygienických předpisů, které se budou týkat vaší přítomnosti ve škole. To má na podobu rozvrhu zásadní vliv (počet žáků ve skupině). Každopádně počítejte s tím, že od 11. 5. 2020 budou mít dobrovolníci ze 4. ročníků možnost přijít do školy a účastnit se přípravy na MZ.

Pro maturanty oboru OA a EL jsem stanovil termín praktické maturitní zkoušky na 27. 5. 2020. Tento den obdržíte také vysvědčení za 2. pololetí tohoto školního roku. O podrobnostech praktické zkoušky vás budeme informovat osobně, jakmile dorazíte do školy. Ostatním, co nedorazí, zašleme podrobnosti školním mailem a zveřejníme na webu školy.

Praktická maturitní zkouška oboru ZA proběhne v prostorách budovy školy. Termín bude upřesněn po zveřejnění oficiálního termínu zahájení společná části maturitních zkoušek MŠMT. Předpokládáme, že se praktická uskuteční v termínu od 8. 6. do do 12. 6.

Děkuji vám všem za pochopení, za váš přístup a sílu, se kterou zvládáte současný způsob vzdělávání.

S pozdravem

Ing. Petr Bouda
ředitel školy