Exkurze třídy Z4 v Oblastní charitě Blansko

11.9.2023 | Exkurze | Autor: Nikoleta Mertová, Z4 |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V pátek 8. září 2023 měla třída Z4 možnost nahlédnout do zázemí Oblastní charity Blansko.

V rámci exkurze jsme byli blíže seznámeni s vybranými službami, které Charita poskytuje. Mezi nimi byla Domácí zdravotní péče, což je služba, která zajišťuje provádění převazů, podávání injekcí a další zdravotnické úkony doma u klienta, hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění. Dále Pečovatelská služba poskytující pomoc s hygienou, přípravou a podáváním jídla či jinými každodenními činnostmi. Byl zmíněn i Mobilní hospic sv. Martina zajišťující péči o klienta v terminálním stádiu 24 hodin denně. Na závěr jsme byli seznámeni s poradnou Křídla Vážky, která klientům pomáhá v případě ztráty blízkého člověka. V budově charity se nachází také půjčovna kompenzačních pomůcek, která je k dispozici za drobný poplatek každému, kdo potřebuje například elektrické lůžko, invalidní vozík a mnoho dalšího.


Tato exkurze rozšířila naše povědomí o tom, jak je důležitá návaznost sociální péče na zdravotnickou, a ukázala možnosti našeho budoucího uplatnění v této oblasti.


Nikoleta Mertová, Z4