Exkurze třídy E2 do Anatomického muzea a Mendeliana

23.5.2024 | Exkurze | Autor: studenti E2 |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V pátek 17. 5. 2024 studenti třídy E2 navštívili Anatomické muzeum a Mendelianum v Brně.

Anatomický ústav Masarykovy univerzity v Brně

Dne 17. 5. 2024 se naše třída vydala s doprovodem pana učitele Pařízka a paní učitelky Vaškové na exkurzi do Anatomického ústavu Masarykovy Univerzity v Brně. Anatomické muzeum je jedinečným místem, které nabízí pohled do lidského těla a jeho složitosti. Toto muzeum je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších anatomických muzeí v České republice. V muzeu jsme viděli rozsáhlou sbírku, která zahrnuje přes 3000 preparátů, vše od jednotlivých orgánů a tkání po kompletní kostry a modely lidského těla. Učitelé nám k několika preparátům popsali funkce a význam v lidském těle.

Preparáty jsou rozděleny do sekcí, které pokrývají všechny aspekty lidské anatomie. V sekci kosterního systému jsou vystaveny různé kosterní pozůstatky, které ukazují vývoj lidské kostry od dětství až po stáří. K vidění jsou také změny na kostech způsobené nemocemi. K vidění byly i kostry zvířat jako například netopýr nebo lebka krávy a koně. Další část byla věnována anatomickým anomáliím a patologickým preparátům. Bylo zajímavé vidět, jak různé faktory mohou ovlivnit strukturu a funkci lidského těla. Jedna z nejzajímavějších věcí za nás byly preparáty reálných nenarozených dětí s různými nemocemi a důvody nenarození.

Celkově byla exkurze velice zajímavá a v pár případech i znepokojivá. Prohloubili jsme své znalosti anatomie a získali novou úroveň porozumění lidskému tělu.

Mendelianum

Mendelianum je vědecké centrum nacházející se v Brně, které vzdává hold významnému vědci Gregoru Johannu Mendelovi, otci genetiky, a bylo otevřeno, aby uchovalo a propagovalo Mendelův odkaz. Toto centrum je součástí Moravského zemského muzea a slouží jako místo pro vzdělávání a popularizaci vědy. Jeho cílem je nejen připomínat Mendelovy vědecké úspěchy, ale také inspirovat nové generace k zájmu o biologii a genetiku. 

Centrum nabízí širokou škálu expozic a interaktivních programů, které jsou zaměřeny jak na odbornou, tak na laickou veřejnost. Návštěvníci mohou zhlédnout repliky Mendelových experimentů, historické dokumenty a seznámit se s vývojem genetiky od Mendelových dob až po současnost. Interaktivní expozice zahrnují genetické laboratoře, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet jednoduché experimenty, a multimediální prezentace, které přibližují složité genetické koncepty zábavnou formou. Tyto aktivity jsou určeny zejména pro školní skupiny a rodiny s dětmi, ale také pro každého, kdo má zájem o vědu.