Exkurze na oddělení rehabilitace

5.7.2023 | Exkurze | Autor: Ivana Kuncová |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

„Ve zdravém těle, zdravý duch. “ Toto rčení platí pro všechny z nás, ale pro nemocné hospitalizované na oddělení rehabilitace, dvojnásob.

Na sklonku letošního školního roku, v úterý, 27.6.2023, navštívila třída Z2 Nemocnici Blansko, oddělení rehabilitace. Oddělení se dělí na dvě podskupiny – ambulance rehabilitace a lůžkové rehabilitační oddělení (dvě lůžkové stanice).

Mezi nejčastější diagnózy, se kterými se zde můžeme setkat patří cévní mozková příhoda, stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu, dekompenzovaní pacienti s degenerativním onemocněním páteře a kloubů či postižením pohybového aparátu.

Všemi výše zmíněnými odděleními jsme byli provedeni Mgr. Kristýnou Maškovou. Vedoucí fyzioterapeutka nemocnice nás přivítala s úsměvem na rtech a vše pečlivě ukázala, vysvětlila a odpověděla na všetečné dotazy studentů i pedagogů. Některé pomůcky, používané zejména ergoterapeutkou, jsme si mohli vyzkoušet za odborného dohledu i na sobě. V ambulantní části jsme se seznámili se spektrem rehabilitačních programů hrazených ze zdravotního pojištění, jako je individuální fyzioterapie, cvičení na přístrojích, aplikace plynových injekcí nebo elektroléčebnými procedurami. V rámci shlédnutí vodoléčebných procedur jsme měli možnost vyzkoušet si Kneippův chodník.

Všichni zaměstnanci měli plno práce, ale i tak si na nás vždy chvilku našli a za to jí patří velký DÍK.