Crossing (Our) Borders – projekt Erasmus+

5.2.2020 | Projekty | Autor: Mgr. Jana Matušková
Hotovo!
Hotovo!

Lidé nemají hranice… jen ty, které si sami stanoví.

Program Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností, podpořit profesní rozvoj, získat smysl pro evropskou identitu. Mohou se ho zúčastnit studenti, učitelé i nepedagogičtí pracovníci. Školy mohou každoročně podávat své návrhy na projekty s plánem dalšího vzdělávání svých pracovníků prostřednictvím zahraničních mobilit s ohledem na své konkrétní a aktuální potřeby.

I my jsme letos několik měsíců připravovali, tvořili, upravovali, kompletovali a finalizovali a v sobotu 1. února 2020 odeslali žádost o grant v celkové výši 66 528 euro. Nazvali jsme ho Crossing Our Borders čili Překračujeme své hranice.   

Výsledky schvalovacích řízení budou zveřejněny v květnu. V případě, že bude naše žádost schválena, zorganizujeme v následujících dvou letech 21 zahraničních vzdělávacích výjezdů pro 14 zaměstnanců školy. Do projektu jsou zařazeny jazykové kurzy pro nejazykáře i jazykově-metodologicko-kulturní kurzy a kurzy zaměřené na CLIL a na využití moderních informačních technologií ve výuce pro jazykáře.

Přejme našemu projektu úspěch.