Chceme být lepší

24.8.2023 | Informační sdělení | Autor: Soňa Vojáčková
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

OA a SZŠ Blansko obdržela dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský na Šablony pro SŠ a realizuje od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2025 projekt pod názvem Chceme být lepší.

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. 

Získané finanční prostředky škola investuje do zkvalitňování výuky i kompetencí pedagogů v rámci těchto stanovených aktivit:

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Hlavním cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny žáky, vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. 

V rámci podpory inovativního vzdělávání žáků budeme průběžně v daném období realizovat především projektové dny ve škole i mimo školu, zájmové aktivity, tandemovou výuku a zážitkovou pedagogiku.

Operační program OP JAK je spolufinancován Evropskou Unií.