Celostátní kolo Office Areny

10.5.2022 | Soutěže | Autor: Zuzana Sekaninová |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Je brzké úterní ráno, pro někoho ještě noc, protože rychlíkem směr Praha vyrážíme s Jolčou Juračkovou z Blanska už 5:13. Proč? Jedeme na finálové kolo soutěže Office Arena.

Na začátku 11. ročníku soutěže bylo přes 4000 soutěžících z 95 škol z České republiky, dnes se nejlepší třicítka z nich sešla na finále soutěže Office Arena v budově společnosti Microsoft v Praze. Office Arena prověřuje soutěžící ze znalostí aplikací MS Office a posiluje tím základy digitálního vzdělávání. Pokročilé ovládání kancelářských aplikací je jedním z nejžádanějších požadavků na trhu práce a soutěž si klade za cíl tyto dovednosti zdokonalovat.

Soutěž je rozdělena do kategorií A a B (základní a střední školy). Soutěžící ze základních škol čekala pouze prezentace projektu před odbornou porotou, středoškoláci k ní navíc přidali i MOS zkoušku z Excelu. Na začátku programu jsme byli seznámeni s průběhem dnešního klání. Dozvěděli jsme se také, jaké chyby soutěžící v krajských pracích nejčastěji udělali - používání enteru namísto meziodstavcových mezer (koho učím na IKT, si určitě vzpomene, že neenterujeme :D), nedodržování typografických pravidel (díky PEKu je u nás umíme) a překvapivě i to, že si soutěžící neporadili s funkcí SVYHLEDAT a často chybně četli zadání.

Následně se soutěžící odebrali prezentovat své projekty nebo skládat MOS zkoušku. V napětí jsme byli do oběda, kdy byli vyhlášeni vítězové. Cenný kov jsme sice pro naši školu nezískaly, ale vezeme si bohaté zkušenosti. Po vyhlášení vítězů se všichni soutěžící odebrali na prohlídku společnosti Microsoft a pak už jen metro a rychlík směr domů.

Děkuji Jolči za vzornou reprezentaci školy a doufám, že příští školní rok se najde odvážlivec, který půjde v jejích šlépějích.


Mgr. Zuzana Sekaninová