Best in English posedmé

29.11.2019 | Soutěže | Autor: Ing. Bc. Jolana Havlová | 18×
Autorka fotografie: Mgr. Jana Matušková
Autorka fotografie: Mgr. Jana Matušková

Upřímné poděkování patří žákům z naší školy, kteří prokázali svoje nadšení, aktivitu a zúčastnili se v pátek 29. 11. mezinárodní soutěže „Best in English 2019“.

Studenti tak využili jedinečné příležitosti ověřit svoje jazykové znalosti a dovednosti v hodinovém, profesionálně připraveném online testu (s některými úkoly i na úrovni C1-C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Získali tak velmi cennou zkušenost nejen pro didaktický test v rámci maturitní zkoušky, ale i pro případné budoucí absolvování státní či mezinárodní jazykové zkoušky.  

Potěšilo nás, že početnou skupinu tvořili žáci z 1. a 2. ročníků, kterým se podařilo dosáhnout velmi pěkných výsledků. Naopak jsme postrádali šikovné angličtináře ze 3. ročníků, kteří v termínu konání této soutěže absolvují odbornou praxi (někteří dokonce ve firmách v Londýně a v Berlíně - v rámci programu Erasmus+). Mysleli jsme na ně.

Školní výsledky budou vyhlášeny po obdržení oficiálního vyhodnocení ze strany organizačního týmu soutěže. Na všechny účastníky čeká pozornost za účast a na ty nejúspěšnější diplomy a věcné odměny.

Již nyní můžeme prozradit, že nejlepší řešitel testu z naší školy byl velmi blízko 100bodové hranici z maximálního dosažitelného počtu 117 bodů. Blahopřejeme :-)


Za předmětovou komisi AJ

Ing. Bc. Jolana Havlová

Fotogalerie

29.11.2019 | Autor: Ing. Bc. Jolana Havlová  | 18×