Adaptační pobyt prvních ročníků

7.9.2022 | Exkurze | Autor: Lukáš Vladík | 76×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Od 5. do 7. září 2022 proběhl tradiční pobyt prvních ročníků na kurzu, který jim má pomoci se začleněním do třídního i školního kolektivu.

Hotel Otakar v Hamrech přivítal žáky prvních ročníků všech 3 našich oborů, tedy ekonomického lycea, obchodní akademie a praktické sestry. Jeho vnitřní i široké venkovní a přírodní prostory posloužily pro účely třídenního adaptačního kurzu, zaměřeného na stmelování třídního i školního kolektivu. K tomu vedly různorodé aktivity, zahrnující jednoduché seznámení, ale i hry, v nichž si žáci museli poradit logicky, kreativně, či dokonce vyvinout nemalou fyzickou aktivitu a koordinaci. Cílem ale nebylo určit vítěze nebo nejlepšího, nýbrž uvědomit si, že pokud si nevím rady a potřebuji pomoct, je tu pro mě právě třídní kolektiv, na který už se teď všichni prváci mohou spolehnout.

Kromě toho žáci také strávili tolik důležitý čas se svými třídními učiteli, kterým spadl kámen ze srdce, když všichni celým kurzem prošli bez vážnějšího úrazu. Teď už se všichni vrátili zpět do „reality“, a tak je na pořadu dne se zase adaptovat zpět na školní prostředí.